شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > گروه ها > پرستاری بهداشت جامعه >  رسالت گروه و وظایف گروه 

رسالت گروه:

  آموزش نيروی انسانی آگاه و متعهد، خبره و کارامد که با کسب توانايی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتی،مرافبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد اين مهم از طريق آموزش ،پژوهش و توسعه دانش پرستاری بالاخص در حيطه علوم بهداشتی ميسر است.

  وظايف گروه:

  1- هماهنگ ساختن فعاليتهای آموزشی پژوهشی در زمينه بهداشت جامعه ،سيستم های ارائه دهنده خدمات بهداشتی ،نظام سلامت کشوری ،سلامت خانواده وبهداشت محيط

  2- تنظيم بر نامه های آموزشی دروس اختصاصی ،عمومی ،تئوری و عملی مربوط به گروه

  3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس بر نامه ها و سر فصل های مصوب دروس مربوط به بهداشت

  4- مشاوره و راهنمايی گروه دانشجويان تعيين شده توسط معاون آموزشی دانشکده در زمينه های تحصيلی واجتماعی و شناسايی زمينه های آسيب پذيری و عوامل غير آموزشی موثر بر و ضعيت آموزشی دانشجويانو تلاش در جهت رفع آنها

  5- اظهار نظر در مورد سا عات تدريس و تحقيق اعضای گروه

  6- اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالی و ميهمان و تعيين کمبود واحد های درسی آنان

  7- اظهار نظر در مورد بورس ها و ماموريتهای اعضای گروه و پيشنهاد آن به شورای آموزشی ،پژوهشی دانشکده

  8- پيش بينی نياز گروه به استخدام اعضای هيات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحيت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی

  9- ارزيابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی پژوهشی

  10- برنامه ريزی در مورد دروس طبق اختياراتی که شورای عالی برنامه ريزی تفويض کده است

  11- بررسی و علام نظر برای اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها همچنين تعيين محتوای دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمی برای تصويب در شورای عالی بر نامه ريزی

  وظايف مدير گروه:

  1- تهيه برنامه اجرايی وظايف آموزشی پژوهشی و خدماتی ارائه شده بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلی و گزارش آن به رئيس دانشکده

  2- ابلاغ بر نامه های اجرايی وظايف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هريک از اعضائ گروه

  3- نظارت بر کليه فعاليتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

  4- تهيه جدول و برنامه دروس هر نيمسال با همکاری اعضائ گروه و تسليم آن به رئيس دانشکده

  5- تجديد نظر مستمر در بر نامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط

  6- تشکيل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، هماهنگی اجرايی يا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها و مصوباتی که رئيس دانشکده ارسال کرده است

  7- انجام دادن کليه مکاتبات رسمی گروه ،پيشنهاد تهيه لوازم ،کتابها،نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشکده

  8- ارزيابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشکده

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 121
 بازدید امروز : 29
 کل بازدید : 927373
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/9375