سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اهم وظایف 

اهم وظايف معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی

1- نظارت بر حسن انجام فعاليت های آموزشی اعضای هيأت علمی دانشکده

2- نظارت بر فعاليت های اداره آموزش دانشکده اعم از برنامه ريزی درسی، ارايه واحد آموزشی به دانشجويان

3- نظارت بر حسن برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری امتحانات پايان ترم، پيگری نمرات دانشجويان، پيگيری مشکلات آموزشی دانشجويان، پيگيری فرآيند فراغت از تحصيل دانشجويان

4- نظارت بر هماهنگی اداره آموزش با ساير دانشکده ها در خصوص پوشش دادن واحدهای آموزشی از طرف گروه های علوم پايه پزشکی

5- نظارت بر برنامه های آموزش بالينی

6- نظارت بر فرآيند آموزش دانشجويان در فيلدهای مختلف بيمارستانی

7- پيگيری حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجويان

8- شرکت در جلسات و شوراهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه

9- نظارت بر حسن انجام فعاليت های پژوهشی اعضای هيأت علمی دانشکده

10 - اداره و تشکيل جلسات آموزشی و پژوهشی دانشکده

11- نظارت بر حسن انجام وظيفه اساتيد مشاور دانشکده در امر مشاوره و راهنمايی دانشجويان

12- تعامل و همکاری با ساير دانشکده ها در خصوص رفع مشکلات آموزشی پژوهشی، رفاهی فرهنگی اعضاء

13- نظارت بر فرآيند ارزشيابی اعضای هيأت علمی

14- شرکت در جلسات گزينش استادمربوط به دانشکده

15- پيگيری و رفع کمبود نيروی آموزشی در دانشکده از طريق کارگزينی دانشگاه

16- شرکت در جلسات و شوراهای مربوط به امور رفاهی اعضاء هيأت علمی

17- نظارت بر اردوها و بازديد های علمی دانشجويان

18- شرکت در جلسات مصاحبه رشته های نيمه متمرکز

19- نظارت بر تعيين مدير گروه توسط اعضای گروه های آموزشی و معرفی به رئيس دانشکده جهت اقدام در خصوص مدير گروهی

20- درخواست، پيگيری و تهيه تجهيزات آموزشی و پژوهشی

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2190
 بازدید امروز : 149
 کل بازدید : 924911
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/9531