شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > شورای آموزشی 

وظايف شورای آموزشی :

  الف – برنامه ريزی جهت ايجاد زمينه های اجرايی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد

  ب – تدوين سياست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

  ج – بررسی و تدوين طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی

  د – بررسی و تدوين طرح های ارزشيابی فعاليت های آموزشی دانشکده و پيشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

  ه – هماهنگی ميان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک

  و – اتخاذ تصميمات اجرايی برای هماهنگی و تطابق برنامه های آموزشی دانشکده

  ز – بررسی و تعيين نياز دانشکده به عضويت هيات علمی جديد و پيشنهاد آن به دانشگاه

  ح – پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشی

  ط – بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئيس دانشکده به شورا ارجاع می دهد .

  ی – بررسی تقاضاهای نقل و انتقال دانشجويان و پيشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

 

  ترکيب اعضای شورای آموزشی دانشکده

1- رئيس دانشکده

 2- معاون آموزشی دانشکده

 3- مسئول آموزش بالينی

4- رئيس اداره آموزش 

 5- نماينده EDO در دانشکده 

  6- مديران و يا سرپرستان گروه های آموزشی دانشکده(گروه های مامائی، اتاق عمل، هوشبری، راديولوژی، علوم آزمايشگاهی، فوريت های پزشکی، و گروه های پرستاری داخلی جراحی، اصول و فنون، بهداشت و مديريت)

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2815
 بازدید امروز : 88
 کل بازدید : 927432
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/9844