جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»

 » منشور اخلاقی مشاوران جوان

  

1-   توکل به خداوند متعال ، توسل به ائمه معصومین ( ع) و پایبند به اصل ولایت فقیه را ، در راس امور قراردهند .

2-   چهار اصل بنیادین دولت اسلامی که همانا عدالت گستری ، مهرورزی ، پیشرفت و تهالی مادی و معنوی کشور و خدمت به بندگان خدا را سرلوحه امور خویش قرار دهند .

3-   محور تمامی طرح ها ، برنامه های دولت ، وزارت متبوع و دانشگاه قرار گیرد.

4-   ارائه ایده های نو و راهگشا ، هدف تمامی طرح ها باشد .

5-   نسبت به تعهدات و وعده های خود سخت پایبند باشند .

6-   صداقت خود را محور تمام کارها قرار دهند .

7-   پیش از آنکه سخن بگویند ، به سخنان کارشناسان و مسئولان به صورت دقیق گوش فرا دهند .

8-   اسرار دانشگاه وزارتخانه را با کمال دقت حفظ نمایند .

9-   پاسخگو باشند ، برای کمک به رفع مشکلات وزارتخانه همکاری کنند و راهکار ارائه دهند .

10-خود را با دانش روز تطبیق دهند ، از تکرار بپرهیزند و با حضور در دوره های آموزشی از تغییرات استقبال کنند.

11-اگر اختیاری به آنها تفویض شود ، از آن در جهت مطلوب و سازنده استفاده کنند .

12-در ارتباط با همکاران و مدیریان دانشگاه با نهایت تواضع برخورد نمایند .

13-مطیع قوانین باشند و در اجرا امور به طور سنجیده عمل نمایند .

14-از وسایل ، امکانات و تجهیزاتی که در اختیار شان قرار گرفته ، به خوبی محافظت و بهره برداری نمایند .

15-سلسله مراتب اداری و سازمانی را رعایت نموده و حد مرزها را بشناسند .

16-از عملکرد و رفتار خود به طور مداوم ارزیابی داشته باشند و در رفع و بر طرف ساختن ضعف و عیوب بکوشند و همواره فعالیت های خود را بررسی تجزیه و تحلیل نمایند .

17-روحیه ایثارگری را به شدت در خود تقویت کنند .

18-به مستند سازی فعالیت ها به روش علمی بپزدازند .

19-موفقیت دانشگاه ، وزارتخانه و دولت در تمامی زمینه ها ، هدف نهایی باشد .

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان