جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩ -
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»

» اهداف کلی گروه مشاوران جوان

 

1- شناسایی ، توان سنجی و معرفی جوانان نخبه به بخشهای مختلف دانشگاهها و وزارت متبوع به منظور رشد نیروی انسانی

2- برنامه ریزی جهت دستیبابی گروه مشاوران جوان و جوانان مستعد به ویژگی ها و توانمندیهای مورد نیاز مدیران ارشد و متعهد به ریاست محترم دانشگاه اعم از قابلیتهای مدیریتی دانشی و عمومی

3- گرد آوری و پردازش ایده ها و تولید اندیشه جوانان به منظور توسعه آگاهی و دانایی فردی جوانان دانشگاه و سایر جوانان خلاق دارای ایده

4- گرد آوری طرح ها ، تدوین و تهیه برنامه های پیشنهادی جوانان به ریاست محترم دانشگاه به منظور رشد تجربی جوانان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان