يکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اهم وظایف 

اهم وظايف معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری مامايی و پيراپزشکی

1- نظارت بر حسن انجام فعاليت های آموزشی اعضای هيأت علمی دانشکده

2- نظارت بر فعاليت های اداره آموزش دانشکده اعم از برنامه ريزی درسی، ارايه واحد آموزشی به دانشجويان

3- نظارت بر حسن برگزاری کلاس های آموزشی، برگزاری امتحانات پايان ترم، پيگری نمرات دانشجويان، پيگيری مشکلات آموزشی دانشجويان، پيگيری فرآيند فراغت از تحصيل دانشجويان

4- نظارت بر هماهنگی اداره آموزش با ساير دانشکده ها در خصوص پوشش دادن واحدهای آموزشی از طرف گروه های علوم پايه پزشکی

5- نظارت بر برنامه های آموزش بالينی

6- نظارت بر فرآيند آموزش دانشجويان در فيلدهای مختلف بيمارستانی

7- پيگيری حل مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجويان

8- شرکت در جلسات و شوراهای آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه

9- نظارت بر حسن انجام فعاليت های پژوهشی اعضای هيأت علمی دانشکده

10 - اداره و تشکيل جلسات آموزشی و پژوهشی دانشکده

11- نظارت بر حسن انجام وظيفه اساتيد مشاور دانشکده در امر مشاوره و راهنمايی دانشجويان

12- تعامل و همکاری با ساير دانشکده ها در خصوص رفع مشکلات آموزشی پژوهشی، رفاهی فرهنگی اعضاء

13- نظارت بر فرآيند ارزشيابی اعضای هيأت علمی

14- شرکت در جلسات گزينش استادمربوط به دانشکده

15- پيگيری و رفع کمبود نيروی آموزشی در دانشکده از طريق کارگزينی دانشگاه

16- شرکت در جلسات و شوراهای مربوط به امور رفاهی اعضاء هيأت علمی

17- نظارت بر اردوها و بازديد های علمی دانشجويان

18- شرکت در جلسات مصاحبه رشته های نيمه متمرکز

19- نظارت بر تعيين مدير گروه توسط اعضای گروه های آموزشی و معرفی به رئيس دانشکده جهت اقدام در خصوص مدير گروهی

20- درخواست، پيگيری و تهيه تجهيزات آموزشی و پژوهشی

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 977
 بازدید امروز : 133
 کل بازدید : 485159
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 1.2969