چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > شورای آموزشی 

وظايف شورای آموزشی :

  الف – برنامه ريزی جهت ايجاد زمينه های اجرايی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد

  ب – تدوين سياست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

  ج – بررسی و تدوين طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی

  د – بررسی و تدوين طرح های ارزشيابی فعاليت های آموزشی دانشکده و پيشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

  ه – هماهنگی ميان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک

  و – اتخاذ تصميمات اجرايی برای هماهنگی و تطابق برنامه های آموزشی دانشکده

  ز – بررسی و تعيين نياز دانشکده به عضويت هيات علمی جديد و پيشنهاد آن به دانشگاه

  ح – پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشی

  ط – بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئيس دانشکده به شورا ارجاع می دهد .

  ی – بررسی تقاضاهای نقل و انتقال دانشجويان و پيشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه

 

  ترکيب اعضای شورای آموزشی دانشکده

1- رئيس دانشکده

 2- معاون آموزشی دانشکده

 3- مسئول آموزش بالينی

4- رئيس اداره آموزش 

 5- نماينده EDO در دانشکده 

  6- مديران و يا سرپرستان گروه های آموزشی دانشکده(گروه های مامائی، اتاق عمل، هوشبری، راديولوژی، علوم آزمايشگاهی، فوريت های پزشکی، و گروه های پرستاری داخلی جراحی، اصول و فنون، بهداشت و مديريت)

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 1299
 بازدید امروز : 62
 کل بازدید : 494867
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.8438