دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
ایا از عملکرد بخش کتابخانه دانشکده رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > گروه ها > داخلی و جراحی 

 

  مديرگروه پرستاری داخلی جراحی :

 خانم مريم شهابی نژاد  - مربی عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv) 

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 34255900-034 داخلی : 247

اعضای گروه : 

 

آقای دکتر علی راوری - دانشيار عضو هيات علمی-کارنامه علمی(cv) 

  - خانم دکتر طيبه ميرزايی -دانشیار-  عضو هيات علمی -کارنامه علمی(cv) 

 - آقاي  دکتر مجيد کاظمی - دانشيار عضو هيات علمی

 

- آقاي دكتر علي خدادادي- عضو هيئت علمي 

 - آقای مهدی عبدالکریمی- مربی -کارنامه علمی 

 

- خانم ندا رحیمی - مربی - کارنامه علمی 

- خانم طیبه جلالی - مربی- کارنامه علمی

 

شرح وظايف آموزشی مربيان محترم گروه داخلی جراحی به شرح ذيل می باشد

 

  1- تدوين طرح درس جهت دروس تئوری پرستاری بر اساس سرفصل

  2- تدريس دروس تئوری بر اساس طرح درس از قبل تعيين شده و استفاده از وسايل سمعی بصری و شيوه های مقتضی تدريس بمنظور ارتقاء کيفيت آموزشی.

  3- تدوين اهداف کار آموزی و کارورزی در عرصه متناسب با نوع بخش.

  4- حضور در فيلدهای بالينی بمنظور آموزش دانشجويان در بالين بيماران بر اساس فرايندهای علمی مراقبت از بيمار.

  5- ارزشيابی دانشجويان در فيلدهای بالينی بر اساس شيوه ارزشيابی پيشنهادی از طرف گروه.

  6- مشارکت فعال در تمامی جلسات گروه بمنظور تبادل نظر در مسائل مربوط به آموزش تئوری و بالينی.

  7- درخواست مواد آموزشی (کتب تخصصی ، وسايل سمعی و بصری ، مولاژ و ....) بمنظور استفاده بهينه در دروس تئوری و عملی.

  8- تهيه و تنظيم سوالات استاندارد جهت ارزشيابی پايان ترم دانشجويان و ارائه يک نسخه از نمونه سوال به مدير گروه.

  9- بررسی مشکلات مربوط به ارائه دروس تئوری و فيلدهای کاآموزی و کارورزی و انعکاس آنها به مدير گروه.

  10- اعلام به موقع نمرات پايان ترم جهت محاسبه نمره کل و ارسال هر چه سريعتر نمرات به آموزش دانشکده.

  11- اعلام اسامی دانشجويان غاليب و خاطی به مدير گروه. 

    دروس داخلی جراحی در دو بخش دروس تئوری و کارآموزی ارائه می گردد

  دروس تئوری شامل:

 مفاهيم :2 واحد

وضعيت سلامت 1 واحد

پرستاري اورژانس در بحران ها و حوادث غير مترقبه 5/1 واحد

پرستاري بزرگسالان سالمندان I:

  نام درس

  تعداد واحد

  ارتو پدي

  1

  آب و الکترونيک

6/.

  گوارش

 4/1

  جمع واحد: 3

  پرستاري بزرگسالان سالمندان II:

  نام درس

  تعداد واحد

  ارلوژي

65/0

  قلب و عروق

  8/0

  تنفس

1

  زنان و ....

65/.

  جمع 3 واحد

 پرستاري بزرگسالان سالمندان III:

  نام درس

  تعداد واحد

  اتاق عمل و  بيهوشی    

  4/0

  پوست

  46/.

  خون

 7/0

  غدد

  5/0ً

  عفونی

  5/0

 

  چشم

3/0

 

   گوش

3/0

 

   اعصاب

9/0

 

جمع 4 واحد

   مراقبت پرستاري در منزل :

  نام درس

  تعداد واحد

  قلب وعروق

  5/0

  تنفس

  4/0

  اعصاب

 5/0

  سرطان

1/0

  غدد

5/0

جمع واحد:2

   پرستاری ويژه:

  نام درس

  تعداد واحد

  ICU

  2/1 ً

  CCU

  3/1 ً

  دياليز

  5/0 ً

  جمع 3 واحد

 

 

  شرح کارآموزی:

 پرستاري بزرگسالان سالمندان I :

  شامل: بخش داخلي(اب و الكتروليت وگوارش)

 بخش جراحی(ارتو پدي)

  2 واحد 102 ساعت

  10 روز 5 ساعته

  10روز 5 ساعته

 پرستاري بزرگسالان سالمندان II :

  بخش داخلی (قلب وعروق و تنفس)

  بخش جراحی (ارولوژي و نفرولوژي،زنان)

  2 واحد 102 ساعت

 10 روز 5 ساعته

 10 روز 5 ساعته

 پرستاري بزرگسالان سالمندان III :

  بخش مغز و اعصاب

  اطاق عمل

  2 واحد 102 ساعت

  10 روز 5ساعته

 10 روز 5 ساعته

   مراقبت پرستاري در منزل :

    بخش ENT

  1 واحد 51 ساعت

   10 روز 5 ساعته

 

كاراموزي ويژه

شامل :CCU

            ICU       

        دياليز        

اواحد

3 روز

 

3 روز

 

3 روز

 

 

 

   شرح کارآموزی در عرصه:

  در عرصه پرستاري بزرگسالان سالمندان I :

  بخش جراحی

  1واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاري بزرگسالان سالمندان II

  اورژانس

  1 واحد 51 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاري بزرگسالان سالمندان III :

  بخش داخلی

  بخش آنژيوگرافی قلب

  بخش ICU قلب

  بخش CCU

  3واحد 153 ساعت

  16 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  2 روز 6 ساعته

  6 روز 6 ساعته

   پرستاري در مشكلات شايع ايران :

  بخش مغز و اعصاب

  بخش اورژانس

  بخش ENT

  3 واحد 153 ساعت

  9 روز 6 ساعته

  9 روز 6 ساعته

  8 روز 6 ساعته

  در عرصه پرستاری ويژه:

  ICU

  CCU

  دياليز

  3 واحد 153 ساعته

  9 روز 6 ساعته

  9 روز 6 ساعته

   9 روز 6 ساعته

در عرصه بحران و فوريتها

    2 واحد

9 روز اورژانس

9 روز پايگاه فوريت

 

  شرح وظايف دانشجوی اينترشيب

 

  1- رعايت اخلاق و شئونات اسلامی

  2- رعايت وقت شناسی و ورود و خروج به موقع و ارائه کارت های تايمکس در آخر ماه به مربی

  3- جلب اعتماد بيمار و احساس مسئوليت

  4- مطالعه شرح کارورزی هر بخش و مفاد فرم ارزشيابی قبل از شروع برنامه ماهيانه

  5- شرکت فعال در تحويل و تحول بخش بخصوص بيمارانی که به او واگذار می شوند.

  6- تهيه ليست کاملی از بيماران که در اين ليست کليه اقدامات و مراقبت های پرستاری و همچنين آموزش های ارائه شده به بيمار و موارد مهم و خاص ثبت می گردد و در پايان شيفت اين ليست تحويل مربی خواهد شد.

  7- نوشتن گزارش پرستاری در پرونده بيماران تعيين شده .

  8- دانشجو موظف است علاوه بر اجرای کليه اقدامات پرستاری و اطلاع کافی از اقدامات و مراقبت های بالينی در زمينه بيماری مددجويان تعيين شده، بخصوص اتيولوژی ، علائم ، اصطلاحات مربوطه ، داروها ، آزمايشاتو مراقبتهای پرستاری اطلاعات لازم را کسب گردد. بگونه ای که در هر زمان آماده پاسخگويی به سوالات مربی باشد.

  9- کنجکاوی و فعاليت در ياگيری پروسيجرهای خاص بخش با هماهنگی و يا پيشنهاد رابط آموزشی

  10- شرکت در امتحان پايان بخش که از طرف مربی و بر اساس اهداف و شرح کارورزی تدارک و اعلام خواهد شد.

  11- برنامه ريزی مراقبت ها بر اساس فرايند پرستاری و رفع نيازهای جسمی و روحی بيمار

  12- آموزش به بيمار و خانواده او

  13- رفع مشکلات علمی و عملی خود در طول شيفت از طريق مطالعه يا مربی و کوشش در يادگيری مطالب جديد و ارتقاء دانش و معلومات خود .

    توجه:

  دانشجو موظف به آگاهی از بندهای اين شرح وظايف و بکارگيری آن در طول دوره اينترشيبی می باشد.

 

 

  قابل توجه دانشجويان کارآموز و کارآموز در عرصه

  رعايت موارد زير در کارآموزی ها الزامی می باشد

  v هر سه تأخير به عنوان يک روز غيبت محسوب می شود.

  v دانشجويان در طول دوره کارآموزی حق جابجايی با يکديگر را ندارند.

  v دانشجو موظف است قبل از شروع کارآموزی در مورد چگونگی آن ، ارزشيابی , غيبت و ... از مربيان مربوطه کسب اطلاع نمايد .

  v رعايت ساعت ورود و خروج ، فرم لباس و داشتن اتيکت الزامی می باشد .

  v مربيان محترم موظفند غيبت دانشجويان را به آموزش بالينی دانشکده گزارش نمايند .

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 6304
 بازدید امروز : 105
 کل بازدید : 744200
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 2/0751