يکشنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
امام حسین (ع) اَلبَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛ بخيل ، كسى است كه در سلام كردن بخل ورزد.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از امکانات سایت رضایت دارید؟

بلی
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > گروه ها > پرستاری بهداشت جامعه 

رسالت گروه:

  آموزش نيروی انسانی آگاه و متعهد، خبره و کارامد که با کسب توانايی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نياز بهداشتی،مرافبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استاندارد جهت تامين ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد اين مهم از طريق آموزش ،پژوهش و توسعه دانش پرستاری بالاخص در حيطه علوم بهداشتی ميسر است.

اعضاء گروه :

  گروه پرستاری بهداشت جامعه اين دانشکده دارای دو نفر عضوهيات علمی می باشد که تمام وظايف گروه ( آموزشی ،پژوهشی و مشاوره) را پوشش می دهند.

   1- فاطمه عبدلی (مدير گروه)  کارنامه علمی(cv)

  کارشناس ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه

  تلفن: 03434255900

  آدرس الکترونيکی: abdoli_f@yahoo.com

 2- دکتر طيبه نگاهبان کارنامه علمی(cv)

دکتری  پرستاری 

  تلفن: 03434255900

  آدرس الکترونيکی: negahban_t@yahoo.com

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی- دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 34255900-034    داخلی: 214

  گروه پشتيبان:

  ا- آقای دکتر وزيری نژاد. اپيدميولوژيست- دانشيار

  2- آقای دکتر رضائيان. اپيدميولوژيست- دانشيار

  3- آقای دکتر اسدپور. آموزش بهداشت- استاديار

  وظايف گروه:

  1- هماهنگ ساختن فعاليتهای آموزشی پژوهشی در زمينه بهداشت جامعه ،سيستم های ارائه دهنده خدمات بهداشتی ،نظام سلامت کشوری ،سلامت خانواده وبهداشت محيط

  2- تنظيم بر نامه های آموزشی دروس اختصاصی ،عمومی ،تئوری و عملی مربوط به گروه

  3- نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس بر نامه ها و سر فصل های مصوب دروس مربوط به بهداشت

  4- مشاوره و راهنمايی گروه دانشجويان تعيين شده توسط معاون آموزشی دانشکده در زمينه های تحصيلی واجتماعی و شناسايی زمينه های آسيب پذيری و عوامل غير آموزشی موثر بر و ضعيت آموزشی دانشجويانو تلاش در جهت رفع آنها

  5- اظهار نظر در مورد سا عات تدريس و تحقيق اعضای گروه

  6- اظهار نظر در خصوص پذيرش دانشجويان انتقالی و ميهمان و تعيين کمبود واحد های درسی آنان

  7- اظهار نظر در مورد بورس ها و ماموريتهای اعضای گروه و پيشنهاد آن به شورای آموزشی ،پژوهشی دانشکده

  8- پيش بينی نياز گروه به استخدام اعضای هيات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحيت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی

  9- ارزيابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی پژوهشی

  10- برنامه ريزی در مورد دروس طبق اختياراتی که شورای عالی برنامه ريزی تفويض کده است

  11- بررسی و علام نظر برای اصلاح سر فصل ها و تجديد نظر در عنوان درس ها همچنين تعيين محتوای دروس با توجه به آخرين پيشرفت های علمی برای تصويب در شورای عالی بر نامه ريزی

  وظايف مدير گروه:

  1- تهيه برنامه اجرايی وظايف آموزشی پژوهشی و خدماتی ارائه شده بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلی و گزارش آن به رئيس دانشکده

  2- ابلاغ بر نامه های اجرايی وظايف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هريک از اعضائ گروه

  3- نظارت بر کليه فعاليتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

  4- تهيه جدول و برنامه دروس هر نيمسال با همکاری اعضائ گروه و تسليم آن به رئيس دانشکده

  5- تجديد نظر مستمر در بر نامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط

  6- تشکيل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، هماهنگی اجرايی يا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آيين نامه ها و مصوباتی که رئيس دانشکده ارسال کرده است

  7- انجام دادن کليه مکاتبات رسمی گروه ،پيشنهاد تهيه لوازم ،کتابها،نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشکده

  8- ارزيابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئيس دانشکده

 

      دروس ارائه شده توسط گروه:

  نام درس

  برنامه تدريس

  تعداد واحد

  ترم ارائه واحد

  اختصاصی يا عمومی

  رشته تحصيلی

  عملی يا تئوری

  پرستاری سلامت جامعه 

  طرح درس

 

  1/5

 

  2

 

  اختصاصی

 

  پرستاری

 

  تئوری

  پرستاری سلامت فرد خانواده

  طرح درس

 

 1/5

 

  3

 

  اختصاصی

  پرستاری

  تئوری

  پرستاری و بهداشت محیط

  طرح درس

 

  1

 

  4

  اختصاصی

  پرستاری

  تئوری

  کاراموزی سلامت جامعه، فرد، جامعه و محیط(1)

  طرح درس

 

  1

 

  4

  اختصاصی

  پرستاری

 

  عملی

  کاراموزی سلامت جامعه، فرد، و خانواده (2)

  طرح درس

 

  1

 

  5

  اختصاصی

  پرستاری

 

  عملی

  کاراموزی در عرصه سلامت جامعه، فرد، خانواده و محیط

  طرح درس

 

  2

 

  8

  اختصاصی

  پرستاری

 

  عملی

  بهداشت عمومی و اپيدميولوژی

  طرح درس

  2

  2

  عمومی

  علوم آزمايشگاهی

  تئوری

  بهداشت همگانی

 

  طرح درس

  1

  2

  عمومی

  راديولوژی

  تئوری

  بهداشت عمومی

 

  طرح درس

  2

  1

  عمومی

  اتاق عمل

  تئوری

    بهداشت عمومی

  طرح درس

  1

  2

  عمومی

  فوريتهای پزشکی

  تئوری

  بهداشت سالمندان 

طرح درس 2 4 اختصاصی بهداشت عمومی تئوری

  پرستاری سالمندان 3

  طرح درس

  3

 3

  اختصاصی

 ارشد پرستاری سالمندان

  تئوری- عملی

 بهداشت عمومی

  طرح درس

  1

  1

  عمومی

 فوریت های پزشکی کارشناسی

  تئوری

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2417
 بازدید امروز : 130
 کل بازدید : 485156
 بازدیدکنندگان آنلاين : 9
 زمان بازدید : 0.6095